parallax background

STRAKX is NU

10/05/2016
blogs_2
Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk
10/04/2016
blogs_9
In de pers
04/25/2017
FacebookTwitterLinkedInEmail

STRAKX is NU: de STRAKX Traumacentra

Wij werken aan een landelijk Netwerk van STRAKX Traumacentra. Nieuw op te richten of in samenwerking met bestaande teams, kleine – samenwerkende- praktijken, grotere of kleinere organisaties. In iedere provincie minimaal een centrum zodat de best mogelijke traumabehandeling voor iedereen bereikbaar wordt. Opdat in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde of seksueel misbruikte mensen kunnen zeggen: STRAKX is NU: ik ga nu werken aan mijn nieuwe toekomst. En dat professionals met trots aan STRAKX verbonden zijn. Omdat zij hun traumaexpertise optimaal kunnen inzetten, en tegelijk bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen binnen vakgebied.

De STRAKX Traumacentra gaan werken met Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT). We hebben deze methode in samenwerking met behandelaars, wetenschappers, onderzoekers en mensen met jeugdtrauma’s ontwikkeld. Verschillende (reguliere en complementaire) behandelwijzen waarvan wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit en veiligheid heeft aangetoond worden geïntegreerd. Ook worden alle dimensies van het bestaan (psychische, lichamelijke, maatschappelijke, mentale en spirituele) betrokken. Uitgangspunt is dat de opvattingen over ziekte en gezondheid, veerkracht en een zinvolle levensinvulling van degene die behandeling zoekt richtinggevend zijn.

Voor wie?
Iedere volwassene (en zijn/haar partner of andere belangrijke naasten) en professional die weet of vermoedt, dat er sprake is ofwel kan zijn van psychotrauma en ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren, waaronder mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld, kan rechtstreeks terecht bij een STRAKX Centra. Ongeacht huidige of eerdere diagnose(s) of behandeltraject(en). Dit kan ook in een lopende behandeling, als second opinion of als collegiale consultatie.

Twaalf regio’s met een landelijke uitstraling
Wij willen stimuleren dat het STRAKX-model voor Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) breed wordt geïmplementeerd in Nederland. We hopen in 2018 de eerste centra te openen. We streven naar het openen van nieuwe vestigingen in een laagdrempelige aangename omgeving. Ook teams, kleine – samenwerkende- praktijken, grotere of kleinere organisaties kunnen deelnemen.
Voor deelname gelden bepaalde criteria zoals kennis, ervaring en competenties, de mogelijkheden voor een Multidisciplinair Integraal Traumabehandelaanbod, innovatief vermogen en wetenschappelijke onderzoekscapaciteit. Deelnemers betalen een deelnemersbijdrage die afhankelijk is van de praktijkomvang en van het moment van toetreden.

STRAKX Consortium Behandelinnovatie
Een van de voorwaarden is dat aan ieder STRAKX Centrum een behandelaar en ervaringsdeskundige met brede expertise binnen het vakgebied verbonden is die als consulent kan optreden. Deze regionale consulenten vormen samen het STRAKX Consortium Behandelinnovatie. Zij richten zich op de uitwisseling en bundeling van kennis en op het initiëren, afstemmen en volgen van behandelinnovaties. Het Consortium doet ook voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en stimuleert (effect)onderzoek binnen de behandelprogramma’s.

Belangstellenden zijn ten alle tijden welkom om orienterend contact op te nemen met Martijne Rensen, mail beleid@strakxisnu.nl of bel 020 364 26 39.

Meer weten? Vraag dan het STRAKX Beleidsrapport aan: beleid@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail