parallax background

Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk

10/04/2016
blogs_3
Vroegkinderlijk Traumanet: zelf werken aan herstel
10/03/2016
blogs_1
STRAKX is NU
10/05/2016
FacebookTwitterLinkedInEmail

Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk

STRAKX wil ook bereiken dat een (korte) eerste screening op symptomen van Psychotrauma c.q. Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en/of Dissociatie een structureel onderdeel wordt van de intake in iedere behandelpraktijk in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de medische (huis) artsen praktijk. Wij hebben hiervoor met traumaexperts, wetenschappers en onderzoekers een evidence based screeningsmethode ontwikkeld die in circa 10 minuten kan worden uitgevoerd.
Bij positieve uitkomsten kan (doorverwijzing voor) evidence – based VCT- Traumadiagnostiek volgen. Dit moet gedaan worden door goed opgeleide GGZ – behandelaars. Clienten kunnen overigens ook zelf onderdelen van de screening en diagnostiek doen. De diagnostiek richt zich op (Complexe) Posttraumatische StressStoornis (PTSS), Dissociatieve Stoornissen en psychiatrische en somatische co-morbiditeit.

De rationaliteit hierachter is dat veel cliënten die in de GGZ (50-70%) en in de medische huisartsen en specialistische praktijk behandeling zoeken dit doen vanwege de directe dan wel indirecte gevolgen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering. En dat dit nogal eens schuil kan gaan onder een scala aan psychische, somatische en maatschappelijke problemen. Hierdoor wordt vaak een incomplete of verkeerde diagnose gesteld met daarop volgend inefficiënte behandeltrajecten. Dat is wat STRAKX in de toekomst wil voorkomen!

Aan de slag met de STRAKX methode voor Screening en diagnostiek? De ‘STRAKX module screening, diagnostiek en evaluatiediagnostiek op (Complexe) Posttraumatische StressStoornis (PTSS) en Dissociatieve Stoornissen bij volwassenen met – een vermoeden van – psychotrauma en een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering; Amsterdam, Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT); Rensen 2016’ kunt u aanvragen via mail beleid@strakxisnu.nl of bel 020 364 26 39.

Belangstellenden zijn ten alle tijden welkom om oriënterend contact op te nemen met Martijne Rensen, mail beleid@strakxisnu.nl of bel 020 364 26 39.

Meer weten? Vraag dan het STRAKX Beleidsrapport aan: beleid@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail