parallax background

Vroegkinderlijk Traumanet: zelf werken aan herstel

10/03/2016
blogs_1
De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf
10/02/2016
blogs_2
Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk
10/04/2016
FacebookTwitterLinkedInEmail

Vroegkinderlijk Traumanet: zelf werken aan herstel

Met Vroegkinderlijk TraumaNET wil STRAKX een open, Multi deskundige, integrale e-Community zijn van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals, dat draait onder de paraplu van STRAKX. Voor mensen met ervaringen van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik en hun naasten om goede informatie geven die hen verder op weg helpt naar veerkracht, herstel en zelfredzaamheid. Het doel is ook om de focus op traumabehandeling te veranderen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), en medische (huis) artsen praktijk (POH GGZ).

De nadruk ligt op een persoonlijke aanpak die gericht is op herstel en op een zinvol leven. Naast informatie zijn er ook wetenschappelijk onderbouwde en veilige zelftests, interviews, blogs en hersteltips en tools voor zelfmanagement te vinden. Niet alleen voor mensen die in de kinderjaren chronisch getraumatiseerd zijn, maar ook voor hun naasten, werkgevers, behandelaars en anderen die zich willen laten informeren.

Vroegkinderlijk Traumanet zal ook aansluiten bij de landelijke e-Community voor eHealth en m-Health van de Nieuwe GGZ. Een e-community, geïntegreerd in de regio, waarmee cliënten, professionals, en mensen in de directe omgeving van de cliënt kunnen samenwerken. In die infrastructuur beheert de cliënt zijn eigen dossier en heeft hij via een soort blendle constructie e-Healthdiensten tot zijn beschikking in een open aanbod waar de cliënt zelf bepaalt van welke eHealth of m-Health-dienst hij gebruik wil maken.

Vroegkinderlijk Traumanet is in de ogen van STRAKX een belangrijke mogelijkheid om een transitie te realiseren. Om mensen te helpen zoveel mogelijk zelf te werken aan herstel, op een plaats en tijd die hen het beste schikt. En om te werken aan subsititutie van zorg en behandeling. Dan gaat het om innovatie en transformatie van het reguliere behandelproces, zowel wat betreft de GGZ behandeling als de somatische behandeling naar herstelactiviteiten en zelfmanagement.

Belangstellenden zijn ten alle tijden welkom om orienterend contact op te nemen met Martijne Rensen, mail beleid@strakxisnu.nl of bel 020 364 26 39.

Meer weten? Vraag dan het STRAKX Beleidsrapport aan: beleid@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail