parallax background

In de pers

04/25/2017
blogs_1
STRAKX is NU
10/05/2016
blogs_8
Gespecialiseerde traumabehandeling werkt!
04/25/2017
FacebookTwitterLinkedInEmail

Persberichten en publicaties.

U kunt contact opnemen met STRAKX, Martijne Rensen, mail: m.rensen@strakxisnu.nl of bel: 06 46 19 07 36.
Download het volledige persbericht

Uitzending Hart van Nederland

Bekijk hier het fragment van Hart van Nederland

Uitzending KASSA Vara

Bekijk de uitzending van KASSA

NZa blij met meldactie wachtlijsten ggz

Lees hier het hele artikel op Skipr de uitzending van KASSA

Artikel GGZ Totaal

Meldactie tegen wachtlijsten voor volwassenen met jeugdtrauma’s, NZa reageert positief.
Lees hier het hele artikel op GGZ Totaal

Artikel Nationale Zorggids

Meldactie tegen wachtlijsten voor volwassenen met jeugdtrauma’s, NZa reageert positief.
Lees hier het artikel op GGZ Totaal

Geen zorg voor volwassenen met jeugdtrauma’s

Lees hier het artikel op Nationale Zorggids

Persbericht, 29 april 2017

Geen zorg voor volwassenen met jeugdtrauma’s – start Meldactie
Er is heel wat mis in de traumabehandeling voor volwassenen met jeugdtrauma’s. STRAKX, Caleidoscoop en MIND starten op 29 april 2017 een Meldactie. Zij roepen mensen op om bij de toezichthouder in de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), te melden als ze geen passende behandeling krijgen of lang moeten wachten. Melden kan via www.strakxisnu.nl. Initiatiefnemers starten deze Meldactie met als doel om goede traumabehandeling mogelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft en om lange wachtlijsten weg te werken.

Veel mensen die in hun jeugd te maken hebben gehad met ernstige en langdurige psychische mishandeling, fysieke mishandeling, verwaarlozing en/of seksueel misbruik kunnen maar niet bij zorgverleners in de GGZ terecht. Wachtlijsten voor gespecialiseerde traumabehandeling variëren van 1 tot 3 jaar en zoektochten naar passende behandeling van 10 tot 20 jaar zijn geen uitzondering. Het lijkt alsof de GGZ hen niet wil kennen.

Wat gaat er mis?
Naast het lange wachten op gespecialiseerde traumabehandeling, worden zeer regelmatig onvolledige of verkeerde diagnoses gesteld, gevolgd door een aaneenschakeling van ineffectieve behandeltrajecten. Al in 2006 benoemde Zorgverzekeraars Nederland de gespecialiseerde traumabehandeling voor mensen met jeugdtrauma’s als een van de belangrijkste knelpunten in de GGZ. De Gezondheidsraad constateerde in 2011: “Deze ernstigste patiënten worden van het kastje naar de muur gestuurd en zelfs buiten de muren van GGZ-instellingen gehouden, omdat men de deskundigheid niet in huis heeft en de behandelingen kostbaar zijn.” In 2015 schreef het Kenniscentrum Vroegkinderlijke Traumatisering, CELEVT, met hoogleraren, behandelaren en slachtoffers een brandbrief aan de Tweede Kamer. Maar het oplossen van het probleem werd nauwelijks iets gedaan. Het lijkt alleen maar te verslechteren. Gespecialiseerde behandelmogelijkheden binnen GGZ-instellingen worden afgebouwd en zelfs gesloten.

Cijfers
Van alle GGZ-cliënten heeft 50-70% een achtergrond van jeugdtrauma’s [Trimbos Instituut 2007]. De maatschappelijke kosten voor additioneel zorggebruik en ziekteverzuim bedragen op jaarbasis [Trimbos Instituut, 2016]: 3,5 miljard door emotionele verwaarlozing, 1,2 miljard door psychische mishandeling, 915 miljoen door fysiek misbruik, 1,2 miljard door seksueel misbruik, 4,1 miljard door een combinatie van emotionele verwaarlozing, psychische, lichamelijke en seksuele mishandeling. Tijdige diagnostiek en specialistische traumabehandeling kan deze kosten fors omlaag brengen en in veel gevallen maatschappelijke uitval verkorten of voorkomen.

Noot voor de redactie.
Heeft u vragen over de Meldactie, neem contact op met STRAKX, Martijne Rensen (06) 46 19 07 36, mail m.rensen@strakxisnu.nl of kijk op www.strakxisnu.nl.
Heeft u vragen over de wachtlijsten, neem contact op met MIND, Nic Vos de Wael (033) 303 24 00 of kijk op www.wijzijnmind.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail