Raad van Toezicht

Directie

Leden Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) wordt ingesteld om vanuit professionele expertise van de leden een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de doelstelling en missie van de stichting STRAKX, aan de ontwikkeling van Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT), en aan wetenschappelijk ­onderzoek. De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad kunnen individueel en vanuit de persoonlijke expertise gevraagd worden voor advies.

Leden Maatschappelijke Adviesraad

 

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) is een groep van ervaringsdeskundigen die zelf te maken ­hebben (gehad) met psychotrauma en ervaringen van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering, behandeling en herstel. Verwacht wordt dat men vanuit ervaringsdeskundigheid een herstelgerichte inhoudelijke bijdrage levert aan de doelstelling en missie van STRAKX voor wat betreft de ontwikkeling van Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) en wetenschappelijk onderzoek.

Maatschappelijke missie

STRAKX is een ideële instelling met een maatschappelijke missie. Daarom vragen wij ook in breder verband aandacht voor de gevolgen van psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld. Gericht op het bekend maken van de psychische, fysieke en maatschappelijke gevolgen die tot laat in het volwassen leven kunnen duren. Wij vragen aandacht voor het tekort aan passende traumabehandeling en de gevolgen daarvan voor de persoon zelf, diens omgeving en de maatschappij. Wij doen dit door publicaties, bijeenkomsten, maatschappelijk en politiek debat.

Brede maatschappelijke verantwoordelijkheid!

Het realiseren van de best mogelijke traumabehandeling voor in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde of seksueel misbruikte volwassenen is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid.


  • Overheid, beleidsmakers, politiek en bestuurders dragen de verantwoordelijkheid om een maatschappelijk knelpunt voor een groot deel van de bevolking op te lossen met gericht beleid en stimuleringsmaatregelen.
  • Professionals in de geestelijke en somatische gezondheidszorg hebben de verantwoordelijkheid voor VCT-Traumascreening bij alle nieuwe volwassen cliënten. En in het verlengde daarvan voor het realiseren van de best mogelijke Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde standaarden en best-practices.
  • Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het opvullen van de witte vlekken in Nederland. Door kritisch te kijken naar het huidige inkoopbeleid, kwaliteitseisen en financiële kaders. En door passende maatregelen te nemen voor het terugdringen van het tekort aan werkzame traumabehandelingen.
  • Alle mensen in Nederland, tot slot, hebben een persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid om volwassenen die lijden onder de gevolgen van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik met warmte en respect te ondersteunen in hun eigen omgeving. En om op eigen wijze persoonlijk en met beschikbare middelen bij te dragen aan de ontwikkeling van de best mogelijke traumabehandeling en wetenschappelijk VCT- traumaonderzoek.
Wij hopen dat de intenties van STRAKX zullen bijdragen aan een nieuwe toekomst voor velen. We zien uit naar inspirerende samenwerkingen in de komende jaren. Wilt u weten hoe u kunt bijdragen klik hier. Of neem contact op met Martijne Rensen via meedoen@strakxisnu.nl of bel 020 364 26 39. Het verplicht u tot niets.

Lees twee publicaties van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering (CELEVT) voorafgaand aan de oprichting van STRAKX:
December 2015: Brief aan de Tweede kamer Commissie

VWS over het tekort aan passende traumabehandelingen voor in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde of seksueel misbruikte volwassenen. Ondertekend door veertig vertegenwoordigers van organisaties van mensen met jeugdtrauma’s, traumabehandelaars, wetenschappers, onderzoekers en beleidsmakers. Download hier de brief

Voorjaar 2016: Het veelgelezen en verspreide artikel van journaliste Sanne Bloemink - de Trauma-paradox: waarom getraumatiseerde mensen met ernstige psychische problematiek in de GGZ de minste hulp krijgen. Download hier het artikel

Meer informatie?
info@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail
FacebookTwitterLinkedInEmail