Blogs

10/02/2016
blogs_1

De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf

De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf ook niet bij het volwassen worden. Bij jeugdtrauma’s gaat het om langdurende traumatisering binnen de interpersoonlijke context. Met andere woorden: traumatisering door diegenen die het kind in feite […]
09/30/2016
blogs_2

Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid beïnvloeden

Hoe jeugdtrauma’s je geestelijke en lichamelijke gezondheid blijvend kunnen beïnvloeden. Prof. Dr. Vincent Felitti, Onderzoeker ACE Studies (2010): ‘Adverce childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health riskbehaviors, mental ilness, social disfunction, […]
09/29/2016
blogs_3

Bereken je eigen ACE score

Bereken je eigen ACE score. Bereken je eigen ACE Score voor negatieve jeugdervaringen, en vergelijk de uitkomst met groot internationaal onderzoek. In the Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), een retroperspectief cohortonderzoek (grootschalig internationaal onderzoek […]
09/28/2016
blogs_4

Grootste gebruikers van gezondheidszorg

Grootste gebruikers van de gezondheidszorg. Volwassenen met jeugdtrauma’s door mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn de grootste gebruikers van de gezondheidszorg. Zij gaan driemaal zo vaak naar psychologen, huisartsen en medisch specialisten dan mensen die […]
09/27/2016
blogs_5

Van het kastje naar de muur gestuurd

Van het kastje naar de muur gestuurd. De Gezondheidsraad schrijft aan de staatssecretaris: ‘in de kinderjaren mishandelde, verwaarloosde en misbruikte volwassenen worden in de geestelijke gezondheidszorg van het kastje naar de muur gestuurd’. CELEVT stuurt […]
09/26/2016
blogs_6

Alle cliënten in GGZ en (huis-) artsenpraktijk screenen

Alle cliënten in de GGZ en (huis) artsenpraktijk screenen Onze visie is dat de signalering en screening van psychotrauma bij volwassenen met jeugdtrauma’s eerder in de zorgketen dient plaats te vinden, zowel in de geestelijke […]
09/25/2016
blogs_7

De gefaseerde trauma behandeling

De gefaseerde traumabehandeling. De standaard of care bij de traumabehandeling voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen is traumafocused therapie binnen de fasegerichte behandeling. Hoe ziet de fasering er in grote lijnen uit? Bij psychotrauma […]
09/24/2016
blogs_8

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT)

Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling (MIT) Mensen met ervaringen van chronische traumatisering in de kinderjaren geven aan dat zij zoeken naar nieuwe wegen om hun klachten te verminderen en dat ze daar zelf keuzes in willen maken. […]
09/23/2016
blogs_9

De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit!

NIEUW! De STRAKX Module Multidisciplinaire Integrale Traumadiagnostiek (MIT) is uit! Wees de eerste om hem toe te passen. Volgens grootschalige epidemiologische onderzoeken heeft circa 50-70% van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een achtergrond van […]
09/22/2016
blogs_10

Samen keuzes maken

Samen keuzes maken: Herstellen begint al bij het bespreken van de behandelmogelijkheden en het maken van keuzes daarin. Herstellen van de schade die is aangebracht door chronische traumatisering in de kinderjaren, dat is waar het […]
09/21/2016
blogs_11

Hoe volgens DSM-5 PTSS te herkennen

Hoe volgens DSM-5 PTSS te herkennen. En hoe zich dat verhoudt tot Complexe PTSS.  Uit grootschalig epidemiologisch onderzoek blijkt dat circa 50-70% van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de (huis)artsenpraktijk een achtergrond […]
09/19/2016
blogs_12

Hoe volgens de DSM-5 Dissociatieve Stoornissen te herkennen

Hoe volgens de DSM-5 Dissociatieve Stoornissen te herkennen. Circa 50-70% van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de (huis)artsenpraktijk heeft een achtergrond van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering en kan daardoor een Dissociatieve Stoornis hebben. […]

Meer informatie?
info@strakxisnu.nl

FacebookTwitterLinkedInEmail
FacebookTwitterLinkedInEmail