Projecten

10/05/2016
blogs_1

STRAKX is NU

STRAKX is NU: de STRAKX Traumacentra Wij werken aan een landelijk Netwerk van STRAKX Traumacentra. Nieuw op te richten of in samenwerking met bestaande teams, kleine – samenwerkende- praktijken, grotere of kleinere organisaties. In iedere […]
10/04/2016
blogs_2

Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk

Vroege screening en diagnostiek in de GGZ en medische praktijk STRAKX wil ook bereiken dat een (korte) eerste screening op symptomen van Psychotrauma c.q. Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en/of Dissociatie een structureel onderdeel wordt […]
10/03/2016
blogs_3

Vroegkinderlijk Traumanet: zelf werken aan herstel

Vroegkinderlijk Traumanet: zelf werken aan herstel Met Vroegkinderlijk TraumaNET wil STRAKX een open, Multi deskundige, integrale e-Community zijn van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals, dat draait onder de paraplu van STRAKX. Voor mensen met ervaringen van […]
10/02/2016
blogs_4

Effectonderzoek Treatment Monitor VCT-V

Effectonderzoek Treatment Monitor VCT-V STRAKX streeft naar een voortdurende verbetering van diagnostiek en behandeling. Daarvoor is evaluatiediagnostiek met behulp van vooraf de vastgestelde meetinstrumenten c.q. diagnostische instrumenten de aangewezen methodiek. Evaluatiediagnostiek sluit ook goed aan […]
10/01/2016
blogs_5

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek Met STRAKX willen wij bijdragen aan het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Dat komt ten goede aan behandeling zoekende volwassenen zodat zij de best mogelijke traumabehandeling krijgen met de meeste kans op succes. Aan […]
FacebookTwitterLinkedInEmail
FacebookTwitterLinkedInEmail